„Bylo to už před mnoha lety, vždycky po návratu z pro nás úspěšné soutěže pěveckých sborů,“ uvedl sbormistr.

A podobný důvod k přijetí a poděkování byl také tentokrát. Tachovský dětský sbor, působící při Základní umělecké škole Tachov, se totiž v říjnu zúčastnil mezinárodního sborového festivalu Fundao 2018 v Portugalsku.

Tachovští zpěváčci reprezentovali úspěšně, přivezli dvě zlatá umístění. Sbor získal zlaté diplomy za bodové hodnocení a za vítězství ve svojí kategorii. Kromě soutěžního koncertování děti v Portugalsku absolvovaly chrámový program, koncert vítězů a stačily poznat i turistické zajímavosti této země.

Většinu z 29 úspěšných členek a členů sboru přijal v sobotu dopoledne v obřadní síni tachovského zámku starosta Jiří Struček. „Mám z toho úspěchu velkou radost. O to větší, protože i obě moje dcery prošly sborem, takže i osobně je mi to velice blízké,“ uvedl. Kromě poděkování si děti i dospělý doprovod sboru odnesl dárek v podobě fotopublikace o Tachovu.