„Dotace na sběrný dvůr odpadů půjde z prostředků Evropské unie, z Operačního programu životní prostředí. Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu výstavby nového sběrného dvora jsou 7,28 miliónu korun a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí přispěje téměř devadesáti procenty, konkrétně 6,55 miliónu korun,“ informovala Miloslava Janovská z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

Nový sběrný dvůr bude moderně vybavený. „Zařízení takových parametrů ve městě doposud nebylo provozováno a je především pro obyvatele města velmi potřebné,“ doplnila Janovská.

Nový sběrný dvůr vznikne na pozemku města, v Kyjovské ulici, kde je v současné době výkupna druhotných surovin. „Pozemek jsme před časem koupili s tím, že tam vznikne nový sběrný dvůr. Provozovateli výkupny surovin tak skončí nájemní smlouva, aby bylo možné stavbu sběrného dvora zahájit,“ uvedla Deníku starostka Plané Martina Němečková.

Výkupnu železného šrotu, barevných kovů a dalších druhotných surovin provozuje v Kyjovské ulici Jiří Hýsek. Ten bude muset tuto provozovnu zrušit. O práci tak může přijít jeden, možná dva zaměstnanci. „V Kyjovské ulici fungujeme už nějakých deset let. Lidé z této části města si na ni zvykli a nemají to tak daleko. Provozovnu budeme muset zrušit a zařízení přestěhujeme do další provozovny u nádraží. Hrozí ale nebezpečí, že budu muset kvůli uzavření areálu v Kyjovské ulici propouštět. Proto se chci přihlásit do soutěže o budoucího provozovatele sběrného dvora, abych k tomuto kroku nemusel přistupovat,“ vyjádřil se Deníku Hýsek.

Jak dále informovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od roku 2010, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána v červenci 2011.

„Sběrný dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé města, včetně velkoobjemových kontejnerů a speciálních kontejnerů a zařízení pro nebezpečné odpady,“ uvedla Janovská. Do sběrného dvora bude možné ukládat jakýkoli odpad, který produkují domácnosti – například starý nábytek, koberce, vyřazená elektrická a elektronická zařízení a podobně. „Sběrný dvůr bude vybaven kontejnerem na bioodpad, štěpkovačem na staré větve a nezbytným zázemím pro obsluhu. Celý areál sběrného dvora bude oplocen a vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které identifikují každou, i nežádoucí návštěvu,“ uvedla Janovská.

Velikost sběrného dvora bude 1200 metrů čtverečních a projektovaná roční kapacita 516,2 tun odpadu. Ten bude následně odvážen k využití, odstranění či dalšímu způsobu nakládání. Cílem města je podle Regionální rozvojové agentury oslovit okolní obce a města a nabídnout také jim využívání sběrného dvora.

Výstavba by měla začít ještě v letošním roce. „Přesný termín zahájení stavby zatím dán není. Musí mu samozřejmě předcházet veškeré legislativní kroky, včetně výběrového řízení na dodavatele stavby,“ sdělila Deníku starostka města. „Sběrný dvůr by měl být dokončen a uveden do provozu na konci listopadu. V případě nějakých komplikací, třeba s nepříznivým počasím, je nejzazší termín uvedení do provozu na jaře příštího roku,“ doplnila Němečková.