Deníku to potvrdil zdejší farář Jaroslav Šašek. „Sbírka vynesla zhruba čtyřicet dva tisíc korun. Tuto finanční čásku již město Planá převedlo na náš farní účet,“ uvedl Šašek.

K zajištění celkové rekonstrukce fary je však zapotřebí mnohonásobně více peněz. „Předpokládané náklady přesahují šest milionů korun,“ řekl farář. „Tuto částku máme asi z osmdesáti procent již zajištěnou,“ pokračoval Šašek.

Město Planá, přestože sbírku považuje za úspěšnou, o pořádání nové neuvažuje. „Myslím, že další sbírka by již neměla takový efekt,“ vyjádřil se k věci starosta Plané Karel Vrzala. „Uspořádat takovou sbírku má největší smysl ihned po události. S delším časovým odstupem upadá zájem veřejnosti. Přesto si myslím, že příspěvěk našich občanů byl přiměřený,“ dodal starosta.

Církev stále pokračuje ve snaze získat další finanční prostředky na opravu poničené fary. „Stále probíhá naše vlastní sbírka v kostelích a při různých příležitostech. Také například pořádáme různé benefiční koncerty. Nesmíme zapomenout ani na naši snahu získat peníze z různých dotací. Podařilo se nám získat velkou částku z fondu Ochrany městské památkové zóny. Ta činí téměř čtyři miliony korun,“ pokračoval Šašek. „Na celkových nákladech za rekonstrukci se bude ze sedmdesáti procent podílet částka získaná na dotacích od státu. Dvacet procent přispěje město Planá a zbytek církev,“ dodal farář.

Přes pokračující stavební práce je však místní fara stále neobyvatelná. „Střecha je již opravená. Dosud zde ale neteče voda a ani není zapojena elektřina. Nejvíce mě však mrzí, že fara zatím nemůže sloužit svému účelu. Stavební práce se nyní na jaře znovu obnovují. Kdy ale bude zcela hotovo, zatím nedokáži odhadnout,“ dodal na závěr farář Jaroslav Šašek.