Budova, která se nachází na konci náměstí naproti bývalému zámku, byla postavena v 17. století a sloužila právě jako mincovna a od roku 1800 se v ní vařilo pivo. V poválečných letech byla využívána k různým účelům, nyní je už několik let bez využití.

Zastupitelé města rozhodli v lednu o odkoupení. „Objekt jsme koupili nedávno za 1,8 milionu korun," upřesnila Deníku starostka Plané Martina Němečková.
Současný stav budovy je víceméně dobrý, i když rekonstrukce pro další využití je nezbytná. „Budova naštěstí není podmáčená, nezatéká do ní, což je bezesporu výhodnou. Ovšem je nutné v části, která přiléhá k Tylově ulici, provést zajišťovací statické práce," vysvětlila představitelka města s tím, že tyto práce budou stát zhruba 200 tisíc korun.

Bude zde muzeum?

Zastupitelstvo pochopitelně jednalo o případném využití budovy, zatím jako jediná varianta bylo řečeno městské muzeum. To ovšem nevznikne hned, několik let potrvá, než se do muzea podívají první návštěvníci. „V první řadě musí město udělat projektový záměr, zadat zpracování projektové dokumentace a pokusit se sehnat případnou dotaci z nějakého vhodného dotačního titulu," dodala starostka města s tím, že lokalitu čeká s největší pravděpodobností také archeologický průzkum.

Pokud v bývalé mincovně a pivovaru vznikne městské muzeum, město nemá obavy, že by jej nenaplnilo exponáty. Těch má dost ve vlastních depozitářích i například v muzeu v Tachově.

Podle starostky by se do městského muzea mohly vrátit unikátní kolekce sbírkových předmětů pocházející ze zrušeného plánského muzea, které se kdysi nacházelo v domě číslo 56 na náměstí, tedy v objektu, kde dnes sídlí Městské kulturní středisko a knihovna. Právě některé tyto předměty jsou v současné době umístěny ve výstavních prostorách a depozitářích Muzea Českého lesa v Tachově.

Místo pro velkou sbírku obrazů

„Také by se v novém plánském muzeu mohla vystavit rozsáhlá sbírka obrazů, kterou město vlastní. Jedná se o obrazy od různých umělců, kteří vystavovali v Galerii Ve věži a vždy nějaká svoje díla našemu městu věnovali. Tyto obrazy zatím máme uskladněny a nemáme dostatečné prostory k jejich vystavení," vysvětlila Němečková.

„Vzniklo by tak nové turisticky zajímavé místo, které by v budoucnu přitáhlo pozornost většího počtu návštěvníků," dodala starostka.