Areál, který byl vybudován díky podpoře dotačních programů Evropské unie a z rozpočtu města, bude v provozu v pondělí, ve středu a v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu dopoledne. „Provozní doba je postavena tak, aby mohli sběrný dvůr využívat lidé, kteří chodí do práce a mají čas odvézt svůj objemný odpad třeba jen odpoledne nebo v sobotu," vysvětlil Deníku Petr Strankmüller, jednatel společnosti Ekodepon, která bude zařízení provozovat.

Sběrný dvůr vznikl v areálu nedávno zrušené sběrny druhotných surovin. Byl vybudován přibližně za šest měsíců. „Areál je vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ve svých domácnostech, včetně odpadů nebezpečných," uvedla Lenka Šlajsová z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, která zprostředkovávala finanční podporu projektu.

Obyvatelé mohou do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, vyprodukovaný v domácnosti, například i objemný odpad (nábytek, koberce, pneumatiky), vyřazená elektronická zařízení, biologický odpad (tráva, listí). „Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů," doplnila Šlajsová.

O obsluhu se bude starat jeden pracovník, který má k dispozici také zázemí s kanceláří, počítačem, sprchou a záchodem. Areál je rovněž vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer. Sběrný dvůr je tak zabezpečen proti nežádoucímu vniknutí.

Náklady na výstavbu sběrného dvora se pohybují okolo 4,9 milionu korun, z toho podíl evropských dotací činí devadesát procent.

I když stavba samotná trvala půl roku, město už o dotaci žádalo dříve. Projekt byl připraven v roce 2010, žádost o dotaci uspěla loni.

Město podle představitelů radnice předpokládá, že ukládání odpadů ve sběrném dvoře bude pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Plané bezplatné.