Letos v červnu bylo rozhodnuto o několika místech, které se budou sekat pouze jednou až dvakrát ročně v závislosti na počasí. Důvodem k tomuto kroku je zvýšení biodiverzity, větší odolnosti porostů proti suchu, ale také zlepšení stavu ekosystémů. Území města je rozděleno na 103 dílčích ploch. Ty plochy, u kterých je počet sečí omezen, jsou označeny informativní cedulí. Celkem se jde o 13 lokalit, které se vyznačují menší frekvencí pohybu lidí.