To vše změní obnova, kterou park prochází právě v těchto týdnech.

Radnice odhaduje celkové náklady na jeden milion korun, v květnu byla potvrzena státní dotace ve výši necelých šesti set tisíc korun. „Už loni se prováděly úpravy na stromech v parku, další zeleň budeme dosazovat," řekla Deníku starostka Plané Martina Němečková.

Nejdůležitější částí revitalizace parku bude ale obnovení a zpevnění cest, které místem vedou. „Základem projektu, který zpracovala krajinářská architekta Klára Salzmann, bude obnovení páteřní komunikace s vloženým obloukem. Ten kopíruje původní tvar cesty v historické trase od školy až po garáže," vysvětlila starostka.
Cesta bude částečně zpevněna žulovými kostkami a částečně bude mlatová. Investor, tedy město, nechá na některých místech podél cesty vybudovat kamenné zídky, které budou sloužit například k odpočinku. Ovšem mnohem důležitější funkci budou mít jako jeden z prvků, který zabrání erozní činnosti, což je problém, s nímž se svah v posledních letech potýká.

„V budoucnu by erozní činnost mohla ovlivnit i vitalitu stromů a jejich bezpečnost, proto při obnově parku věnujeme velkou pozornost právě zadržení vody pomocí příčných odvodňovacích kanálů," uvedla Němečková.

Park pod školou Na Valech používají místní obyvatelé poměrně často. Páteřní cesta začíná v dolní části v blízkosti hornického muzea a ústí v horní části vedle základní školy. Pěší se tak celkem snadno dostanou ke kostelnímu náměstíčku. Svah, na kterém se škola a park nachází, byl částečně osázen už v roce 1906, větší počet stromů byl doplněn po druhé světové válce. V současné době roste v parku 153 stromů různých druhů.