„Lokalita Svatá Anna se stala v posledních letech cílem vycházek lidí z Plané i širokého okolí,“ uvedla starostka města Martina Němečková. „Důvodů je hned několik. Už se sem investovaly soukromé i obecní finanční prostředky, které ze Svaté Anny vytvářejí zajímavé místo. Výletníci mají možnost například posedět na terase kavárny. Chystáme se k otevření cyklostezky. Je to poutní místo, každoročně v kostele Svaté Anny končí známé procesí. Nakonec je zde i studánka, k níž se vztahuje legenda. Její voda prý uzdravila nemocného, který chodil o berlích. Tyto odhozené berle jsou k vidění právě ve zdejším kostele,“ vyjmenovala starostka Němečková hned několik důvodů, proč lidé rádi směřují na vršek Svatá Anna.

K atraktivitě jistě přispěje i fakt, že zde bude 18. června slavnostně otevřen provoz cyklostezky vedoucí až z Tirschenreuthu. „Připraven je zajímavý program s jarmarkem, výstavou dětských prací. Uskuteční se i vernisáž výstavy z fotografií ze soutěže, jejímž tématem byla lokalita Svatá Anna,“ řekla starostka.

Město chce, aby se vršek stal pro občany ještě lákavějším místem. Proto se rozhodlo je oslovit a požádat o názor na jeho další zatraktivnění.

„Dotazník vyšel v Plánském měsíčníku, existuje i v elektronické podobě. Je také k dispozici na sběrných místech, kde jsou i schránky, do nichž ho lze vyplněný odevzdávat,“ uvedla Němečková. Obsahuje šest otázek, v nichž jsou lidé tázáni například na svůj vztah k vršku, co zde postrádají, ale hlavně na to, jaké by podle jejich názoru mělo být další využití lokality.

Anketa bude uzavřena 20. června. Její výsledky budou následně zveřejněny v Plánském měsíčníku a poslouží jako podklad pro vytvoření Plánu obnovy a rozvoje vrchu Svatá Anna.

Zajímali jsme se o to, jak by na poslední otázku o odpověděla starostka Plané. „Už jsme zmínili novou cyklostezku. Ta končí právě u pramene, k němuž se váže legenda o zázračném uzdravení. Jenže je ve velmi špatném stavu, který si říká o opravu. Odpověděla bych tedy, že v první řadě by se měl opravit a kultivovat tento pramen na konci cyklostezky,“ řekla Němečková