Názvy nových ulic, které vznikly v rámci výstavby čtvrti Planá – Sever, vybrali zastupitelé na svém středečním jednání.

„Na základě rozhodnutí městské rady byla vyhlášena soutěž v Plánském měsíčníku o nejlepší název ulice. Získali jsme od čtrnácti občanů sto devadesát názvů. Zastupitelé je vyhodnotili a vybrali dva, pak se vše ještě jednou zredukovalo a vyhodnotilo. Po tomto vyhodnocení se vybrala jedna ulice s největším počtem hlasů, o které pak ještě hlasovalo zastupitelstvo, a ta byla vítězná,“ vysvětlila tajemnice městského úřadu v Plané Michaela Mertlová.

Jaké jsou tedy nové názvy ulic? Severní ulice byla prodloužena a na ni nově navazují dvě ulice. Nová ulice, která povede od kruhového objezdu k ulici Severní, se bude jmenovat Křížová. V horní části, pod prodlouženou ulicí Severní, bude ulice Horní. Pod ulicí Horní bude Dolní.

Poslední novinkou je ulice Větrná, která je spojnicí mezi ulicí Horní a Severní. Podmínkami pro vytvoření nových ulic byla například jména již nežijících osobností, nebo aby byly názvy jednoslovné.

Výherkyněmi jsou dvě ženy, od kterých názvy přišly a byly vyhodnoceny. Je to Lada Melicharová, která vybrala ulici Větrnou, a Martina Beránková, která vybrala ostatní tři. Výherkyně budou odměněny knihami. V současné době je ve výstavbě více než desítka nových domů.

V oblasti také jsou rozvedeny inženýrské sítě a samozřejmě nové ulice s novým asfaltovým povrchem. S výstavbou části Sever vzniklo také nové parkoviště pro kouplašitě.

Názvy ulic, které nebyly v anketě vybrány jako vítězné, byly například ulice Karla Hašlera, Na stráni, Emila Zátopka, Milady Horákové, Polní, Šlikova, Spojovací, Karla Kryla, Výhledy nebo ulice Milana Hejhala, Polní, Žitná a Jižní.