Kdo jej však po čtyřech volebních obdobích v této funkci nahradí, zatím není jasné. Občanská demokratická strana, které je Vrzala členem obsadí v nově zvoleném zastupitelstvu čtyři místa. Usedne zde i bývalý starosta, přestože na kandidoval až z patnácté pozice. „Lidé si asi myslí, že bych zde měl být i nadále,“ komentoval Vrzala své zvolení do zastupitelstva. „Na rozdíl od velkých měst, lidé kandidáty v malých městech znají, i toto je zřejmě důvod mého zvolení,“ uvedl dále.

Zisk čtyř křesel ve vedení města dosluhující starosta vítá. „Samozřejmě, že jsme rádi. Ale v komunální politice to není o partajničení, tady musí všichni táhnout za jeden provaz,“ pokračoval Vrzala. Také o tom, kterého kandidáta podpoří na post starosty města, má Karel Vrzala jasno. Samozřejmě že to bude naše kandidátka Martina Němečková. Ona je lídrem na naší kandidátce. Poku se ji podaří zvolit, bude první starostkou v celé historii Plané. Ale každá strana má své lídry. Jak volba nového starosty nakonec dopadne, to záleží na jednáních, která se teprve uskuteční,“ řekl končící starosta.

Ten strávil prací pro město dvacet posledních let. „Starostu jsem dělal šestnáct let. Ještě předtím jsem byl v radě města a zastupitelstvu. Jsem toho názoru, že jakmile člověk dosáhne důchodového věku, má uvolnit místo mladším. Nikdo z nás není nenahraditelný. Není dobré, aby důchodci pracovali a mladí byli na úřadu práce,“ pokračoval Vrzala. „Novému starostovi přeji, aby se mu dařilo komunikovat s občany, aby se povedl realizovat každý dobrý nápad. A podařilo se vyhnout stranickým půtkám v zastupitelstvu a všichni táhli za jeden provaz,“ dodal Vrzala.