Podle informací zveřejněných na profilu Diskuse Bor a okolí by hala měla měřit na délku 1128 metrů, široká bude 264 až 328 metrů. Objekt by měl nabízet 600 až 1200 pracovních míst. V současné době prochází záměr stavby posouzením vlivu na životní prostředí.

Někteří obyvatelé se proti plánované hale bouří. "Další důvod pro to, aby mladí šli dál a dál od Boru," zmiňuje Renata Prokopiusová. Martin Zeman zase uvedl: "To snad nemůže nikdo myslet vážně, takovouhle obludnost u Vysočan, dost na tom jak to teď vypadá uvnitř areálu, nebydlel bych tam ani zadarmo. Doufejme že už se naše vedení chytí za hlavu a bude proti tomu bojovat." Názorů podobného ladění lze na zmíněné diskusi najít několik desítek.

Jak Deníku uvedl starosta Boru Petr Myslivec, město nemá zájem na dalším rozšiřování průmyslových hal a zón. Nicméně stavba by měla vyrůst v lokalitě určené schváleným územním plánem. "V platném územním plánu je povolena výstavba těchto zařízení a město to nemůže zakázat. Na to nemáme nástroj," vyjádřil se. "V současné době pokračují zjišťovací řízení na další výstavbu, rada se k záměru vyjadřovala. Požadujeme po investorovi, aby zapracoval to, co je potřebné," dodal Myslivec s tím, že v případě výstavby je nutné, aby se investor postaral o výstavbu cyklostezky, navazující infrastrukturu, autobusovou dopravu, napojení křižovatek. "Už teď při střídání směn je dopravní situace téměř kolapsová. Jakékoli další navýšení dopravu tuto situaci jedině zhorší. Investor na to musí reagovat," uvedl dále.

V neposlední řadě je třeba vyřešit situaci kolem splaškové a srážkové vody. Město v připomínkách požaduje vybudování suchého polderu pro srážkovou vodu z těchto hal a navýšení kapacity čistírny odpadních vod. "Samozřejmě je také třeba vyřešit bydlení a další návaznosti, tedy školky, obchody a další služby. K tomu jsme se také v rámci zjišťovacích řízení vyjadřovali," dodal borský starosta.

Část území v okolí Vysočan spadá už do katastru vsi Mlýnec, tedy pod správu města Přimda. Podle vyjádření vedení města by v případě spolupráce s developerem mohlo rozšíření průmyslové zóny přinést Mlýnci dosud chybějící vodovod, kanalizaci, či plyn.

Pozemky v celé lokalitě patří české developerské skupině CPI. Jak Deníku sdělil její tiskový mluvčí Jakub Velen, v areálu industriálního Parku Mlýnec aktuálně probíhají úvodní přípravy plánovaného oživení bývalého vojenského/brownfieldového prostoru. "Jedná se o komplexní a dlouhodobý projekt, jež právě prochází procesem posuzování vlivů na životní prostřední a je primárně umístěn v prostoru bývalého tankodromu, kde jsme nyní dokončili poměrně náročný pyrotechnický a enviromentální průzkum," uvedl.

V rámci přípravy tohoto projektu je společnost podle jeho dalších slov v kontaktu s okolními obcemi a dotčenými orgány státní správy. "Bavíme se například o možnosti napojení okolních obcí na areálovou čističku odpadních vod, o vybudování silničního obchvatu vojenského prostoru či o vybudování cyklostezky. Náš záměr je plně v souladu s územním a regulačním plánem pro tuto lokalitu."

Už nyní se v areálu buduje první hala, která bude mít rozlohu 7000 m2. "V první polovině roku 2020 se otevře nová hala společnosti Eissmann, která se staví s využitím osvědčených principů dlouhodobé udržitelnosti. Jenom ta by měla do regionu přinést nabídku přibližně 150 nových pracovních míst," uvedl dále Velen a dodal, že brownfieldový areál v budoucnu nabídne množství nových pracovních příležitostí, včetně vybudování trvalého bydlení jak v bytových domech, tak v samostatných rodinných domech.