Celkem jich je v evidenci 168. K dispozici mají tisíce knih nejrůznějších žánrů, zábavných i odborných. Jen za loňský rok se střediskový knihovní fond rozrostl o 1377 knih, z toho bylo pro dětské oddělení plánské knihovny určeno 169 titulů.

Největší zájem panuje mezi dětskými čtenáři o Harryho Pottera. První díl, tedy Kámen mudrců, si děti vypůjčily celkem devětkrát. Na druhém místě skončila kniha Dori Butler Strašidelná knihovna s osmi výpůjčkami a třetí místo patřilo za rok 2019 šestému dílu Deníku malého poserotuky od Jeffa Kinneye. Mezi dětskými časopisy je nejžádanější Časostroj a hned po něm Čtyřlístek. Na dalších místech jsou ABC a Mateřídouška.

Celkem zaznamenalo dětské oddělení plánské knihovny za uplynulý rok 1338 návštěv a 2121 výpůjček.

Knihovna pořádá pro děti různé akce, pro školy i pro evidované čtenáře. Celkem bylo za uplynulý rok takto uspořádáno 90 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 2086 návštěvníků.

Také pro letošní rok bylo naplánováno několik akcí. Některé se již podařilo uskutečnit, další byly z důvodu uzavření knihovny zrušeny, či odloženy. K akcím v plánské knihovně patří například únikové hry, které jsou určeny pětičlenným skupinám dětí od 13 let. Tyto únikové hry se konají průběžně po celý rok, termín je ovšem třeba předem domluvit. Několik akcí uspořádala knihovna o jarních prázdninách v únoru, a to různé hry, soutěže, kreativní dílna, či pohádkové odpoledne.

V současné době je v důsledku vládních opatření knihovna v Plané uzavřena, nicméně čtenáři si mohou knihy vypůjčit. Zřízena je totiž služba bezkontaktní výpůjčky. kdy si čtenář od pondělí do středy dopoledne telefonicky (nebo e-mailem) může knihy objednat, pracovnice knihovny je připraví a předají ve středu odpoledne ke dveřím bydliště čtenáře.