Na slavnostní večer se dostavilo zhruba dvacet návštěvníků. „Na těchto akcích nebývá nikdy velká návštěvnost,“ odůvodnila nám poloprázdný sál v kině zaměstnankyně Městského kulturního střediska, Milena Kráčmarová.

Slavnostní večer zahájil starosta Plané krátkým projevem, poté následovalo promítnutí dokumentu k danému tématu a hudební vystoupení Ledecké dudácké muziky.

Větší počet návštěvníků se shromáždil na prostranství před kinem, kde zakončil večer slavnostní ohňostroj.

Jaroslava Bártová