Z původní budovy kina, která sloužila pouze k promítání filmů, se architektonickým zásahem a změnou dispozice stal moderní multifunkční prostor, který kromě kina nabídne také společenský sál vhodný k pořádání tanečních zábav, plesů a společenských akcí. Ten dosud městu i jeho obyvatelům chyběl.

Celková investice na rekonstrukci činila téměř 21 milionů korun a město ji hradilo ze svého rozpočtu. Představení nových prostor veřejnosti je plánované na pátek 13. října od 13 hodin. Návštěvníci si mohou kino prohlédnout a setkat se s autory přestavby.