Velký zájem veřejnosti provázelo páteční slavnostní otevření nového prostoru rekonstruovaného kina v Plané.

Bojem zla s dobrem přivítal před budovou kina návštěvníky plánský dramatický kroužek Kosáci, dětští členové tancem symbolicky očistili nové prostory před zlými démony. Následovalo přestřižení bílé stuhy, kterého se ujala starostka města Planá Martina Němečková společně s tvůrci projektu. Poté se už veřejnosti poprvé, po patnácti měsících, otevřely vstupní dveře kina.

Martina Němečková však ještě předtím všechny návštěvníky požádala o shovívavost při náhodném nalezení zbytků stavebních materiálů a přiznala, že poslední dny byly ve znamení velkého úklidu.

Návštěvníci se pak vydali na procházku novými prostory kina, kde si mohli všechny novinky prohlédnout. Odpolednem provázelo vystoupení žáků základní a umělecké školy, ale také autoři přestavby kina Pavel Baryška a Barbora Baryšková seznamující formou komentovaných prohlídek veřejnost s několika zajímavostmi, kterých si na první pohled nevšimnou. Mezi ně patří například tapeta ve vstupní části budovy, která je autentickým přetiskem skutečného programu plánského kina. Návštěvníci měli mimo jiné možnost zeptat se tvůrců na otázky, které je zajímají. Nejčastější dotazy směřovaly k důvodům převládající černé barvy. „Černá umožňuje vytvořit ideální světelné podmínky pro vystupující,“ odpověděl na dotaz Pavel Baryška.

Pozornosti návštěvníků neunikla ani nová sgraffiti kolem venkovní části oken, které mají podle jejich autora, pedagoga umělecko-průmyslové školy v Praze Libora Kalába znázorňovat neurony jako nejmenší části života. Ty jsou schopné se spojovat do větších celků a mají tak působit na obyvatele Plané sjednocujícím dojmem.

Podstatnou změnou ale oproti původním uspořádání prošel prostor, který bude nově sloužit nejen k promítání filmů, ale také ke koncertům, tanci nebo divadelním vystoupením. „Podlaha je rozdělena do několika částí a samostatné je také pódium. Každý díl se dá zvedat do čtyř poloh. Když se zrovna bude tančit, bude podlaha srovnaná do roviny, při vystoupeních se může podle potřeby zvedat nebo naklánět,“ řekla Deníku starostka Plané Martina Němečková a dodala, že pro milovníky tance je přichystaná první příležitost v nových prostorách už na svatého Martina 11. listopadu, kdy přijede i David Kraus.

Možnosti podívat se do nových prostor kina využil i plánský rodák a bývalý promítač filmů Miroslav Reichl. „Kino se mi líbí, každá změna přináší něco dobrého. Bylo mi ale moc líto, že musely pryč fresky pohraničníků a Chodů. Také se pořád mluví o jezdkyni nad vchodem, že měla být původně namalovaná na západ. Já si pamatuji, že ji museli přemalovat, protože nevyšla přesně do středu. Když pak pršelo, ten starý obrys občas z fasády vystupoval, namalovaná ale byla stejným směrem jako je teď,“ řekl s nostalgií v hlase Miroslav Reichel a dlouze, občas i se slzami v očích zavzpomínal na dobu, kterou tak rád trávil v plánském kině.

Páteční slavnostní zahájení provozu plánského kina mělo ještě večerní hudební tečku. Od půl osmé se zde sešli milovníci českých hitů od šedesátých let až po současnost na taneční večer. „Velmi mě těší, že na zahájení přišlo tolik lidí, věřím, že se jim nové prostory líbí a že sem budou rádi chodit,“ uzavřela Martina Němečková.