U startu se zapsalo sto dvacet účastníků. Stejně jako v jarní části je čekal výběr z několika různě náročných tras a samostatná procházka byla připravena také pro rodiče s dětmi a kočárky s názvem Toulavý kočárek.

Skalní příznivce turistického pochodu neodradil ani déšť a chladné počasí a v nepromokavých bundách nebo pláštěnkách zdolávali jak minitrasu, tak ti odvážnější i delší trasy. Na jednotlivých stanovištích pak bylo k zakoupení občerstvení ve formě vuřtů, které si účastníci mohli upéct na rozdělaném ohni.

Zapsaní turisté i cyklisté na konci obdrželi pamětní list a drobný suvenýr.