Deníku informaci o přeložení svého oblíbeného faráře sdělili farníci. "Byli jsme dost zděšeni, když jsme se dozvěděli, že má být otec Jaroslav přeložen," uvedl za farník Jan Šícha. Věřící z Plané a okolí napsali kvůli chystanému přeložení tento týden dopis, adresovaný biskupovi Tomáši Holubovi. "Dozvěděli jsme se neoficiálně, že náš drahý farář Jaroslav Šašek by měl být přeložen do jiné farnosti. Myslíme si, že by bylo dost kruté, aby člověk v jeho věku a chatrného zdraví, byl nedobrovolně přinucen změnit prostředí, lidi kolem sebe i způsob života. Zaslouží si dokončit a užít v relativním klidu co tady, za celá ta léta, vykonal," píše se mimo jiné v dopise.

Dále farníci zmiňují zásluhy, které má plánský farář na dobrých vztazích, které panují mezi věřícími, na vztazích se samosprávami obcí na Plánsku, připomínají péči o církevní stavby v celé farnosti, otevřenost, s jakou farář přistupuje ke všem lidem.

Jak na dotaz Deníku sdělil samotný plánský farář, farnost by měl svému nástupci po červencové Anenské pouti. "Mě se odtud samozřejmě nechce. Stěhoval jsem se už čtyřiadvacetkrát, ale tady v Plané jsem ze svých dosavadních působišť nejdéle, přes patnáct let," uvedl Jaroslav Šašek s tím, že za tu dobu si vytvořil nejen s farníky velmi blízké vztahy. "Jsem člověk otevřený pro všechny lidi," dodal.

Jeho nové působiště by mělo být na Chebsku, nástupce, který se již byl v Plané podívat, je rovněž z Plzeňské diecéze.

Biskupství prostřednictvím svého mluvčího Pavla Říhy potvrdilo, že se v rámci diecéze chystá několik změn. Více prozatím výměnu na plánské faře nekomentovalo. "Chceme, aby byly změny oficiálně sděleny nejdříve farníkům. Proto budou ohlášeny v jednotlivých farnostech plzeňské diecéze při bohoslužbách v neděli 25. dubna. V pondělí uveřejníme všechny změny na našich webových stránkách," uvedl mluvčí