Další stavba se plánuje v osadě Nahý Újezdec, kde zastupitelé schválili přijetí cenové nabídky na terénní úpravy u hasičské zbrojnice. Obec nyní uzavře s dodavatelskou firmou smlouvu na tyto úpravy.