Přes osm a půl milionu korun si vyžádá plynofikace Kostelce a jeho částí Alfrédov a Beraní Dvůr, která začala v minulém týdnu. Z dvaapadesáti procent investiční akci zafinancuje společnost Západočeská plynárenská, zbytek půjde z kosteleckého obecního rozpočtu formou splátkového kalendáře rozloženého do tříletého období. „Záměr zaplynofikovat obec je dlouhodobý. Před jedenácti lety o něm rozhodlo zastupitelstvo a jeho členové se pak obyvatel ptali, zda mají o plyn zájem,“ sdělil nám František Trhlík, starosta Kostelce. Tehdy Kostelečtí souhlasili, ale v průběhu dalších let, když cena plynu vzrostla, se občané rozdělili na dva tábory. Zastupitelstvo tedy rozhodnutí o zavedení plynu odložili.

„Riziko totiž tehdy bylo dvojí. Jednak jsme se obávali právě nezájmu části obyvatel a velmi tvrdých dotačních podmínek,“ vzpomíná Trhlík. Zvrat nastal před dvěma lety, když starosta oslovil právě Západočeskou plynárenskou. „Bylo to v době, kdy se uvažovalo o výstavbě rozvojové bytové zóny a kdy se hledala optimální varianta topných médií. Nakonec vzhledem k životnímu prostředí zvítězil plyn,“ připomněl Trhlík. Západočeská plynárenská nabídla Kostelci podmínky, které nakonec o plynofokaci přesvědčily i samotné občany. „Na základě průzkumu společnosti bylo zjištěno, že o ni má zájem devadesát procent obyvatel,“ uvedl starosta. Všichni zájemci budou mít k dispozici přípojku zakončenou plynovým sloupkem.

„Pak už záleží na majitelích, zda si plyn zavedou až do domu. Tady obec může pomoci metodicky, nikoli finančně. Vkládat investice na cizí pozemky totiž nemůžeme,“ dodal Trhlík. Na projektu se finančně částečně podílejí i majitelé nemovitostí. Každý z nich totiž zaplatil deset tisíc korun na veřejnou přípojku. Vzhledem k rostoucím cenám plynu se může stát, že se někteří lidé na veřejnou přípojku nepřipojí. Toho, že by tak obec na projektu tratila, se ale starosta nebojí. „V budoucnu budou pro plynofikaci daleko složitější podmínky. My tomu chceme předejít. A navíc, lidé si uvědomují, že plynofikací stoupnou v ceně i jejich nemovitosti,“ nastíninil. Tato investiční akce by měla být dokončena do konce října letošního roku. To se uskuteční napuštění plynu do rozvodů a budou provedeny tlakové zkoušky.