Investiční akce, která si vyžádala 8,5 milionu korun, bude podle smlouvy o díle ukončena dnes. „Máme už za sebou také úspěšné tlakové zkoušky,“ řekl nám František Trhlík, starosta obce. „Uskuteční se už jenom předání stavby, zhruba čtrnáctidenní terénní úpravy a samozřejmě samotné napuštění plynu,“ dodal. O plyn projevila zájem převážná většina občanů. „Pouze pět majitelů nemovitostí nám plyn odmítlo, naopak jedenadevadesát jich s připojením souhlasilo, “ informuje Trhlík. Plynofikaci plně zaplatí Západočeská plynárenská. „My pak osmačtyřicet procent z celkových nákladů společnosti vrátíme formou tříletého splátkového kalendáře,“ nastínil starosta. Harmonogram prací nenarušil ani archeologický nález kosterních pozůstatků v bezprostředním okolí kostela svatého Jana Křtitele.