Plzeňští radní zvažují formu podpory živnostníků a podnikatelů, kteří se v souvislosti s radikálními opatřeními kvůli koronavirové epidemii dostali do finanční krize.

Radní pro ekonomiku a majetek David Šlouf navrhne v pondělí radě města, aby došlo k prodloužení splatnosti faktur za nájem o 90 dnů. „Tímto opatřením bychom dali podnikatelům jistotu, že pokud by neměli zaplacený nájem, tak je z městských prostor nikdo nebude vyhánět,“ vysvětlil Šlouf s tím, že následně by město vyčkalo, jak dlouho bude krize trvat a jaká opatření vláda vytvoří.

„Poté bychom mohli přistoupit k dalším opatřením, jako je například poskytnutí splátkového kalendáře, dočasné snížení nájmu nebo odpuštění poplatku a úroku z prodlení. Možností je i úplné odpuštění nájemného. Toto opatření bychom mohli použít v případě, kdy bude subvence ze strany státu nedostatečná,“ uvedl dále Šlouf.

Subjektů, které mají v nájmu nebo podnájmu nebytové městské prostory, jsou v Plzni podle radního desítky. „Na příjmové stránce města to za rok dělá zhruba třicet milionů korun,“ dodal.

Nejen Plzeň plánuje finanční úlevy podnikatelům. S obdobným řešením přicházejí i Klatovy. „Živnostníci se dostali do svízelné situace. Rozhodně bychom nechtěli, aby zkrachovali, takže pro ně zkusíme připravit nějakou pobídku, aby v našich prostorách i nadále zůstali. Mám na mysli opatření ve formě snížení nebo odpuštění nájmu po dobu, kdy nemohou provozovat činnost,“ vysvětlil starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Tento návrh budu radě města předkládat příští týden,“ doplnil.

Opatření, na jehož základě došlo 14. března k uzavření restaurací a hospod, vnímá spolumajitel sítě restaurací Hospodska Luboš Kastner jako zcela likvidační pro českou gastronomii. „Naše gastronomie je v tuto chvíli zcela paralyzovaná. Pro každého podnikatele, který nemá žádné tržby, ale výdaje stále ano, je tato situace likvidační a je otázka, jak dlouho to přežije,“ konstatoval Kastner, kterému město Plzeň pronajímá prostory, v nichž se nachází Potrefená Husa a Pijezpi.

„Pokud by Plzeň odpouštěla nájmy, byli bychom samozřejmě vděční,“ dodal Kastner.