Od té doby, co opustili školu, se mnozí nepotkali. Muselo uplynout rovných 40 let, aby většina z nich opět zasedla do lavic své původní třídy. Setkání bývalých spolužáků začala organizovat už před pěti lety tehdejší žákyně deváté třídy Vlasta Stanak, která dnes žije a pracuje ve Spojených státech. Většina bývalých deváťáků se sešla poprvé po čtyřiceti letech. Se svými spolužáky a třídními učitelkami se setkali v pátek. Sraz začal po 14. hodině přivítáním a předáním květin třídním učitelkám. Poté se přítomní představili a řekli několik slov o svém dosavadním životě. Školník je pak provedl po škole. Akce pokračovala v restauraci na plánském koupališti slavnostním večerem.

Více o setkání přineseme v některém z následujících tištěných vydání Tachovského deníku.