Do konce května by měla sokolovna zmizet definitivně. Nyní je částečně zdemolována a její okolí stavebně narušeno. Stavba už několik týdnů stojí, jen byl obnoven chodník a staveniště je nově oploceno.

V souvislosti s demolicí původního objektu sokolovny vznikla totiž potřeba doplnit projektovou dokumentaci zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců a plynulosti provozu na přilehlé křižovatce. O tom nás informovala Beata Bartošová z Donath-Burson-Marsteller, která mediálně zastupuje společnost Billa. „Úprava dokumentace vedla k opětovnému posouzení ekonomických parametrů stavby. Možnou návratnost rozsáhlé investice posuzuje společnost BILLA v těsné spolupráci se stavebním úřadem v Tachově a vedením města,“ vysvětlila Bartošová.

Zatím tedy není jisté zda v Tachově vyroste nový supermarket. Demoliční činnost ale pokračovat bude. „Bez ohledu na možné závěry jednání bude demolice sokolovny dokončena do 30. května 2008 včetně souvisejících terénních úprav,“ dodala Bartošová.