„Skládačka je druhou v pořadí. V loňském roce jsme vydali leták, který byl zaměřen na faunu Českého lesa,“ uvedl vedoucí správy Jindřich Horáček.

Nová publikace je rozdělena podle charakteristických biotopů Českého lesa do šesti částí.

„Na lužní lesy a mokřadní olšiny, rašelinné lesy, vlhké louky a lužní lada, květnaté a kyselé bučiny, suché trávníky a smilkoviště a nevápnité minerotrofní mokřady,“ vypočítal botanik Petr Mudra.

„Každý biotop je reprezentován několika charakteristickými rostlinami, které jsou pro něj typické,“ dodal.

Většinu fotografií rostlin, které lze ve skládačce najít, nafotil právě Petr Mudra. „Své fotografie nám ale poskytli také známí fotografové západních Čech Miroslav Trégler a Přemysl Hájek,“ připomněl botanik, který dodává: „Český les, díky své poloze a specifickému historickému vývoji, zahrnujícímu i čtyřicetilté období totalitního režimu, byl ušetřen alespoň před některými nejpronikavějšími devastujícími projevy lidské činnosti. Proto dnes můžeme říct, že v širokém okolí představuje jednu z posledních přírodních oáz“.

Průvodce květenou Českého lesa není určen pouze návštěvníkům oblasti.

„Doufáme, že zaujme i místní obyvatelstvo a k výuce jej použijí také učitelé přírodopisu,“ přeje si za všechny zaměstnance Správy Chráněné krajinné oblasti Český les vedoucí Jindřich Horáček.