Stavba byla zahájena začátkem dubna a byla rozdělena na dvě samostatné části. První je od sportovní haly po kruhový objezd včetně propojení do ulice P. Jilemnického. Druhá část začíná od kruhového objezdu a končí novým parkovištěm pod sjezdovkou. „Tato druhá část měla být hotova až příští rok. Po dohodě s dodavatelem se podařilo uvedený termín výrazně zkrátit a obě části tak mohly být předány najednou,” řekl vedoucí investičního odboru Městského úřadu Tachov Petr Bluma.

Celkové náklady na rekonstrukci činily přes 23 miliony korun, spoluúčast města činila řádově 1, 6 milionu korun, zbytek byl dotován z prostředků Evropské unie.

Tato stavba měla a má celou řadu oponentů. Ti mimo jiné poukazují na menší počet parkovacích míst. Vedoucí Bluma dokladoval, že opak je pravdou. „ V době před realizací stavebních úprav bylo v součtu k dispozici 206 míst pro osobní vozidla a tři místa pro autobusy,” uvedl. Největší prostor pro parkování byl před sportovní halou. Tam je nyní počet míst snížen proto, že správce toku si vymínil v rámci protipovodňových opatření přístup k řece pro techniku kvůli údržbě koryta.

„Od dnešního dne je u sportovišť k dispozici 323 míst pro osobní vozidla a sedm míst pro autobusy. Dále lze při větších náporech využít pro parkování 120 nárazových míst. Plocha pro dalších sto vozidel se připravuje,” vypočítal Bluma. Znamená to, že jíž dnes v Pobřežní a na spojce do Jilemnického ulice zaparkuje 443 osobních vozidel a sedm autobusů, což je o 237 míst víc než tu bývalo. Řidiči možná nebudou moci po úpravě ulice zaparkovat, kde jsou zvyklí a budou muset udělat pár kroků navíc, aby se dostali tam, kam potřebují.

Diskutovaný byl i kruhový objezd. Ten je vybudován hlavně proto, aby se měly kde otáčet autobusy.