Jak se v posledních letech vyvíjí počet dětí, které školu navštěvují? Zvyšuje se, nebo spíše stagnuje?

Několik let počet dětí dokonce klesal, teď se ale ustálil. Příští školní rok by mělo do školy chodit stejně dětí jako teď. Ale mívali jsme všech pět tříd prvního až pátého ročníku, teď jsou třídy jen tři. Lepší je to ale ve školce, k zápisu nám přišlo osmnáct dětí, takže celkový počet dětí ve školce by se od září měl zvýšit.

Co by vaše škola v současné době nutně potřebovala?

Myslím, že škola je poměrně slušně vybavená, máme dostatek tříd i prostoru. Nutně bychom ale potřebovali opravu střechy, na některých místech zatéká. Škola by si zasloužila i nová okna.

Jak stará je to vlastně budova?

Stojí od poloviny osmdesátých let.

Ty opravy, o kterých jste hovořila, se budou dělat letos?

To zatím zřejmě ne, ale určitě budeme měnit a obnovovat herní prvky na zahradě školky tak, aby odpovídaly současným normám.

Škola je spojená s mateřskou školou. Je to výhoda, nebo to znamená více starostí?

Určitě to je spíše výhoda, alespoň po pedagogické i psychické stránce. Předškolní děti se potkávají se školáky, s učitelkami, a když přecházejí ze školky do první třídy, jdou vlastně do známého prostředí.

Kolik zaměstnanců se o děti stará?

Je nás tady jedenáct.

Jste dobrý kolektiv?

I když jsme tady samé ženské, myslím, že jsme kolektiv dobrý. Rozumíme si a o žádných problémech v komunikaci nevím.

Jak se vám spolupracuje s obyvateli Halže a s obcí?

Spolupráce s lidmi je dobrá, jsem spokojená i s obcí, která je naším zřizovatelem. S rodiči spolupracujeme pravidelně, třeba zrovna nedávno jsme měli maškarní ve školce a rodiče se postarali o chlebíčky, jednohubky a další občerstvení. Teď také vybírají tombolu na ples, který bude už za pár dní.

Jsou nějaké akce a projekty, které by pořádala škola ve spolupráci s jinými spolky?

Spolupracujeme hodně také se Sdružením rodičů a přátel dětí a školy, a to na různých akcích. Na podzim se třeba koná Broučkiáda, různé projekty jsou přímo ve škole, máme besídky, společné výtvarné dílny s rodiči. Spolupracujeme s kulturním výborem obce i s dalšími, třeba na společném zpívání u vánočního stromu.