Od roku 2005 se šlenská základna dobroovlných hasičů na Tachovsku zvýšila o devadesát lidí. Sborů přitom před pěti lety v rámci okresu působilo 51, tedy o jeden více.

Mladých lidí do 18 let působí v řadách sborů 249. „Jsou to převážně děti. Dorostence máme také, ale nedaří se nám udržet v žádném sboru dorostenecké družstvo. Dorostenci se proto zapojují do činnosti dospělých,“ poznamenal starosta okresního sdružení hasičů Miroslav Lukeš.

Hasičů ve věku od 19 do 26 let je 214 a nad šestadvacet let je jich 1229.

Celkem uspořádali hasiči pro členy dobrovolných sborů od roku 2005 do současnosti 116 taktických a prověřovacích cvičení.

Dobrovolní hasiči se rovněž zapojují, či přímo pořádají, soutěže v požárním sportu. Těch se za uplynulých pět let uskutečnilo jedenatřicet a zúčastnilo se jich více než pět set mužů přes stovku žen.

„Důležitá je také preventivně výchovná činnost, do které patří propagace požární ochrany, besedy o požární ochraně a preventivní hlídky,“ uvedl starosta okresního sdružení. V rámci propagace požární ochrany se v tachovském okrese loni uskutečnilo 46 akcí, dále 63 besed o požární ochraně a v regionu rovněž působilo 82 preventivních hlídek.

Tisíce hodin odpracují každý rok dobrovolní hasiči na údržbě výstroje a zařízení, pomáhají rovněž obcím a podílejí se na kulturně společenském životě.

Například v roce 2009 odpracovali 5039 hodin na údržbě výzbroje a výstroje. V roce 2008 to bylo o více než šestnáct set hodin více a další rok předtím 6210 hodin.

Údržba a výstavba požárních zařízení si loni vyžádala 4140 odpracovaných hodin. Hasiči se rovněž podílejí na údržbě vodních zdrojů, kde v loňském roce odpracovali 1180 hodin.

Okolo čtyř tisíc hodin ročně věnují sbory pomoci obcím. V roce 2009 to bylo přesně 3877 hodin (o rok dříve to bylo 4026 hodin, v roce 2007 clekem 8643 hodin a v roce 2006 to bylo 3921 hodin).

Kulturních a společenských akcí připravili hasiči na Tachovsku loni 178