Snad v každé vesnici a městě se ze soboty na neděli uskuteční oslava příchodu jara a s ním spojené tradiční zvyky. Neškodná tradice se ale může během chvíle změnit v horor.

Co se májek týče, za připomenutí určitě stojí smutná událost z roku 1998. V Zadním Chodově tehdy kvůli vysmeknutému provazu padající májka usmrtila 14letého přihlížejícího chlapce. Podobný případ se stal i v roce 2002 v Krsově na Plzeňsku. Zde mladík vylezl na májku do šestimetrové výšky a po pádu si přivodil mnohačetné zlomeniny. Jak při stavbě, tak při kácení tradičních symbolů je tedy nutné si dávat pozor a osoby mnohdy posilněné alkoholem k těmto úkonům raději nepouštět.

Méně tragické jsou události kolem ohně. Zde se lidé už poučili. „Minulý rok jsem měl službu a k požárům způsobeným pálením čarodějnic jsme ani jednou nevyjížděli. Lidé si už dávají větší pozor a většinou jsou přítomní dobrovolní hasiči," řekl Deníku velitel požární stanice Tachov Pavel Hrůša. I přesto hasiči směrem k veřejnosti vysílají několik rad, aby se statistika s letoškem nezhoršila.

Jednou z nich je nutnost rozmyšlení, kde vlastně samotná vatra vyroste. V lese je zakázáno rozdělávat oheň celoročně. Místo pro rozdělávání ohně musí být od kraje lesa vzdálené minimálně 50 metrů Samotná hranice z polen by měla být stavěna tak, aby nedošlo k jejímu pádu.

Ač to může značně usnadnit práci, hasiči silně nedoporučují používat k rozdělání ohně různé hořlaviny. „V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet, či se jim zdál příliš malý. Na roztopení tedy použili vysoce hořlavé látky a došlo nečekaně ke vznícení s vysokými plameny," uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.⋌Pokračování na str. 4 Po skončení radovánek by se také mělo dohlédnout na řádné uhašení ohně. V tomto by měla pomoct jak voda, nebo například zemina. Ale rozhodně se nedoporučuje opouštět ohniště předčasně. Stačí lehký poryv větru a případné neštěstí je na světě.

Jistou tradicí při těchto oslavách bývá také přeskakování ohně. Ač se jedná v jistých ohledech o zajímavou a lehce adrenalinovou zábavu, její dopady můžou být také fatální. „Pokud dojde ke vznícení oděvu a nemáte po ruce dostatek vody, popřípadě jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo Zastav se, lehni si a kutálej se," zcela jasně vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru.

V posledních letech se k oslavám stavění májky a pálení čarodějnic také váže zábavní pyrotechnika. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické radůstky však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění. V první řadě by se měla používat výhradně pyrotechnika uvedená legálně do oběhu. Podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte. Ač se to zdá k neuvěření, najdou se i tací, kteří vhodí pyrotechniku do ohně. Podobným nápadem snad ani není potřeba se zaobírat.

S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik a plastových lahví. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí, ale může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše 150 tisíc korun.