Jedná se o projekt, který už začala obec projednávat přibližně před rokem. „Jedná se o parkové úpravy na území parčíku pod obecním úřadem a pak o pěti až patnáctimetrový pruh podél potůčku od požární nádrže,“ upřesnil starosta Karel Týzl.

Jak dále informoval ve zpravodaji obce, součástí první etapy vybudování parčíku je především ošetření hodnotných stromů, vybudování sítě procházkových cestiček a minitůněk v trase potůčku a výsadba nové zeleně. „Následná druhá etapa, na kterou žádost o dotaci teprve připravujeme, doplní území o mobiliář,“ doplnil starosta. Mezi mobiliář bude patřit například můstek, lávka, altánek, lavičky.

„Výsledkem celého projektu bude vznik nového, příjemného procházkového a relaxačního prostoru napojeného na atraktivní Hradišťský vrch,“ uzavřel Týzl.