Původní investor vložil do této stavby nemalé finanční postředky. Spolufinancoval kruhový objezd, úprava pozemku a zpevnění opěrné zdi stálo mnoho milionů. Jenže invesor se několikrát změnil. S tím posledním město uzavřelo smlouvu o pronájmu pozemků.

„Městská rada schválila pronájem řádově 7900 metrů čtverečních na výstavbu víceúčelového obchodního zařízení za cenu padesát korun na metr čtvereční ročně na dobu určitou,“ uvedl starosta na veřejném jednání zastupitelů. Podmínkou je, že firma zahájí stavbu do 15. června letošního roku a dokončí první část, tedy jeden ze sítě supermarketů, do konce letošního roku. „V případě nedodržení termínu zahájení stavby objektu obchodního zařízení si město vyhrazuje právo odstoupení od nájemní smlouvy,“ řekl starosta.

Výstavba druhé části projektu, tedy domu služeb, by měla být podle uvedené smlouvy hotova do 31. prosince 2013. „Při nedodržení tohoto termínu navýší město od 1. ledna 2014 cenu za pronájem pozemků na dvojnásobek, tedy na sto korun za metr čtvereční ročně do doby uzavření kupní smlouvy,“ uvedl Macák.

Termín k zahájení stavby byl uvedenou dohodou stanoven na 15. června. Pomineme–li to, že tam vyrostla cedule s informací o tom, jaká prodejna tam vyroste a pár dní tam postávalo nákladní auto, které přemístilo pár fůr zeminy, stále se nic neděje. Podařilo se nám získat kontakt na stavbyvedoucího dodavatelské firmy Petra Dorazila. „Jsme připraveni začít v řádu několika dnů,“ řekl. „Realizace je připravena, ještě jednáme s developerem a čekáme na elektrickou přípojku. Na tu máme příslib od ČEZu. Jakmile budou tyto záležitosti vyřízeny, okamžitě začneme.“

Podle stavbyvedoucího termín stavby obchodní části, kterým je datum 31. prosince letošního roku, určitě stihnou. O stavbě domu služeb neměl žádné informace.