I když ji už cyklisté využívali několik týdnů, ke slavnostnímu otevření došlo v neděli odpoledne. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění i hudební produkce, po přestřižení pásky vyrazili na stezku cyklisté, koloběžkáři i pěší rodiny s dětmi na odstrkovadlech. Stezka vede podél železniční trati a lemuje ji dřevěné zábradlí. „Byl to požadavek policie, aby se zamezilo možnosti střetu cyklisty s vlakem,“ sdělil Deníku starosta Chodové Plané Luboš Hlačík, spolu s místostarostou Ctiradem Hiršem a bývalým starostou Chodové Plané a nyní poslancem Janem Volným přestřihli pásku a symbolicky tak stezku otevřeli. „Značnou část nákladů na vybudování cyklostezky pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, městys ze svého rozpočtu doplatí zhruba dva miliony korun,“ dodal.

Stezka ve své nejnižší části překonává v délce dvou set metrů i mokřad. „Ta část pod stezkou měla být podle projektanta původně sanována popílkovým stabilizátem, který vlhkost nasákne a pak ztvrdne. To se ale ukázalo jako nepraktické řešení, tato technologie nešla použít, protože v mokřadu je neustále voda,“ vysvětlil Hlačík. Došlo na jiné řešení. Pod tělesem stezky je umístěna speciální geotextilie, která zamezuje promíchání bažiny s kamenným podložím stezky. „Na geotextilii je položena vrstva lomového kamene smíchaného s kamenem menším. Stezka v těch místech je pevnější, než kdekoli jinde,“ dále řekl starosta.

Stezka je na vjezdech označena dopravní značkou „Stezka pro cyklisty“. Podle Zákonu o provozu na pozemních komunikacích ji krom cyklistů může použít i osoba vedoucí jízdní kolo, jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích je ale její užívání zakázáno. Dotace byla totiž určena pro cyklostezku, proto je takto označena. „Vždy bylo hovořeno o cyklostezce, nikoli o stezce pro pěší. Nepředpokládáme, že by policie řešila nějakého chodce, který by po stezce šel.“

Nová cyklostezka bude i součástí značených cyklotras vedoucích v Plané a v Mariánských Lázních. Cyklotrasy pak budou značeny z Plané po stávající cyklostezce a další povede přes Svatou Annu. Lázeňské město tak bude spojeno značenými trasami s městem Planou.