Pásmo písní, tanců i říkánek na lidové motivy vítání jara představily děti ze školy a mateřinky v Halži, kde vystoupily před rodiči a prarodiči zcela zaplněnou tělocvičnou. Škola pro návštěvníky připravila i prohlídky, rukodělné dílny a jarmark. V rámci akce Vítání jara se konalo také představení Rusalky v podání Divadelního spolku Halže.