Koně dopravil a na průběh akce dohlížel Milan Pěchouček. Děti Martina přivítaly básničkou a Gisselu obdarovaly jablky a samy pak dostaly svatomartinské rohlíčky, upečené ve školní kuchyni. „Spolupráce se stájí si vážíme, obzvláště v dnešní složité době a děkujeme Milanu Pěchoučkovi za možnost přivítat Martina,“ sdělila ředitelka mateřinky Zdeňka Veselá.