Místní ochotníci ji zkoušeli od září každý týden. „Kostel je normálně zavřený, nekonají se zde ani bohoslužby, ale při takovýchto výjimečných příležitostech ho otevíráme pro veřejnost,“ řekl Deníku předseda spolku Markyta Jakub Veselý. Akce v kostele se konala v rámci slavnostní zahájení Adventu v Kšicích. Po divadelní hře si návštěvníci mohli adoptovat anděla, tedy zakoupením andělů, vyrobených Markytou přispět na opravy kostela. Připravena byla také prodejní výstava fotografií Anny Hrabalové.

Sdružení založili místní nadšenci už v roce 2008 a podařilo se jim vyměnit celou levou část krovů, které byly uhnilé. „Hrozilo, že celý strop se zřítí. Zachránili jsme to a tím máme hlavní část kostela zabezpečenou proti destrukcím. V další fázi jsme opravili střechu na věži,“ popsal Veselý s tím, že významně pomohly dotace ministerstva kultury. Chystají další opravy střechy. „Nad kůrem se propadají střešní latě. Začíná sem zatékat. A také bychom chtěli opravit střechu nad místem, kde je oltář.“

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má Markyta pronajatý bezúplatně od církve a to na dobu 99 let. První zmínka o církevní stavbě je už z roku 1384 a dnešní architektonická podoba je dílem několika historických přestaveb. Věž je například z roku 1716 z období barokní přestavby. Markyta nese jméno podle Markyty Poměnické z Poměnic, která na levé straně kostelní lodi má figurální náhrobek.