Tou poslední je výstava uměleckých prací inspirovaných právě osudem vsi a jejích obyvatel, která je k vidění až do 21. února ve společenském sále v Oboře na Tachovsku. Navštívil ji také Norbert Steinhauser. „Moji rodiče z Pavlova Studence pocházeli. Tatínek upadl na frontě do ruského zajetí a maminka byla i s mými sourozenci po válce odsunuta,“ řekl Deníku. „Selský dvůr mé maminky stál pár metrů od bavorské hranice, na české straně. Bohužel byl také srovnán se zemí.“

Pan Norbert se narodil v roce 1951, poté, co se jeho rodiče v Bavorsku po letech opět setkali. Celá rodina se pak vrátila co nejblíže k domovu. „Chtěli co nejblíže ke své vlasti, a tak si v Bärnau postavili domek. Pamatuji si, když mi byli čtyři roky, jak jsme se šli s maminkou projít k hranici a ještě mi s pláčem ukazovala svůj rodný dům, stojící na druhé straně hranice.“

Podobné příběhy si nedávno vyslechly děti z Bärnau, Weidenu a ze ZUŠ Stříbro a pod vlivem dojmů vytvořily umělecká díla, která právě zmíněná výstava ukazuje. „Projekt navazuje na rekonstrukci Böttgerova pomníku, teď připravujeme Böttgerovu cestu, která povede celým rozsáhlým územím Pavlova Studence a také po území Bavorska,“ vysvětlila starostka Obory Dana Lesak s tím, že částí projektu podporovaného Česko-německým fondem budoucnosti je také umělecké ztvárnění, jak obec a její obyvatelé mohli kdysi vypadat.

Za německou stranu je spoluorganizátorem projektu Rainer Christoph. „Přeshraničními projekty jsem úzce spojen s Tachovskem už od roku 1990. Naším cílem tady je vybudovat historickou stezku s informačními tabulemi, doplněnou o současný pohled, současné osudy a také o umělecký pohled,“ uvedl Deníku. „Důležité pro nás je, aby mladá generace věděla, co se v minulosti dělo a že je důležité, aby se nic takového už neopakovalo,“ dodal.