Celý program se ponese právě v duchu tématu a na návštěvníky čeká pestrý program. „V průběhu celého dne budou návštěvníci pozorovat a částečně si i vyzkouší práci šindeláře, řezbáře nebo tesaře, dozvědí se, co obnáší práce sekerníka,“ uvádí za Správu CHKO Český les v Přimdě Amálie Bártová. Zájemci o historii a přírodu se mohou těšit na komentovanou prohlídku dosud málo známých zřícenin bývalé Hedvičiny pily. Pro děti bude připravena soutěž na téma Stromy všemi smysly, kde si budou moci vyzkoušet poznávání stromů pomocí hmatu, sluchu nebo čichu.

Každý rok má Den Českého lesa své téma vztažené k místu konání. „Vybírá se vždy téma a lokalita. Letos představíme ve spolupráci s badatelem Zdeňkem Procházkou v lese ukryté ruiny Hedvičiny pily,“ říká vedoucí zmiňované Správy CHKO Tomáš Peckert. Proto organizátoři rozhodli, že Den Českého lesa se bude konat ve Zlatém Potoce. „A protože jde o pilu, tak jsme jako nosné téma zvolili Lidé a stromy,“ dodává s tím, že: „Den Českého lesa se koná ve spolupráci s partnery již od roku 2008. Místo a termín konání akce, stejně jako tematická náplň, se každoročně mění. Naším cílem je prezentovat přírodní a kulturní hodnoty Českého lesa.“

Součástí akce je také Den s Lesy České republiky a také letos se mohou děti i dospělí těšit na lanové hrátky v korunách stromů. Program kulturně obohatí divadelní spolek Komedyjanti z Tachova a hudební představení pop-rockové kapely Y? z Prahy.

Den Českého lesa se koná v sobotu 7. září od 11 hodin.

Zlatý Potok je nejlépe dostupný ze Staré Knížecí Huti, kde je možné zaparkovat a dále jít pěšky nebo jet na kole. Připraven bude také autobus, který bude vozit návštěvníky zdarma ze Staré Knížecí Huti.