Rekonstrukce by měla trvat až do konce roku. „Přípravné práce na zhotovení montážní plošiny a práce na kamenných částech mostu začnou v dubnu, výluka na trati je v plánu od 2. července do 29. října a dokončení stavby do konce roku 2018,“ upřesnil Deníku mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Investice za 110 milionů korun přinese mimo jiné unikátní postup prací. Ten je nutný vzhledem k náročnosti a pro stavební techniku obtížné dostupnosti okolního terénu. „Postup prací unikátní bude,“ potvrdil dále mluvčí. „Na montážní ploše před mostem budou sestaveny nové konstrukce jako celek, poté postupně přesunuty do prostoru koleje a dále do otvoru. Budou se měnit celá mostní pole tak, že po staré ocelové konstrukci bude nasunuta nová a následně stará odvezena k rozřezání na jednotlivé kusy k sešrotování. K manipulaci bude použita hydraulická mechanizace,“ popsal.

Ocelová konstrukce bude tedy kompletně vyměněna, zásah ale čekají i další části mostu. Mostní opěry a pilíře vyžadují provedení injektáže zdiva a nové spárování. Horní část pilířů a opěr v místě, kde budou uloženy nové konstrukce, bude provedena z betonu.

VLAKY BUDOU RYCHLEJŠÍ

Výměnou ocelové konstrukce Pňovanského viaduktu se mohou zkrátit dojezdové časy vlaků. V současné době je totiž na mostě zpomalená rychlost kvůli snížené únosnosti staré ocelové konstrukce. „Rekonstrukcí bude dosaženo odstranění pomalé rychlosti, ale zejména zvýšení spolehlivosti a únosnosti mostu, což se projeví i drobným zkrácením dnešní jízdní doby. V neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti v prostoru koleje zvětšením užitné šířky mostu,“ vysvětlil Illiaš.

Z jednoho břehu přehrady na druhý budou moci po dokončení oprav most přejít i pěší. Součástí totiž bude zcela nová lávka kopírující obrácené oblouky konstrukce. Žádná omezení při průjezdu vlaku nejsou proto pro chodce připravována. Plzeňský kraj také proto vybuduje novou lesní stezku k lávce na obou březích přehrady.