O záchranu objektu, který desítky let chátral, usiluje občanské sdružení Omnium, kterému kostel patří. Podle Jakuba Děda budou práce rozvrženy do několika etap a potrvají řadu let. „Nejprve bylo nutné z kostela odstranit střechu a krovy, které byly prorostlé stromy a keři. Práce proto musíme začít novým vybudováním říms, na které by pak bylo možné položit trámy pro nový krov,“ vysvětlil Děd.

V letošním roce chce Omnium stihnout vyzdít římsy v části kostela nad kněžištěm a vybudovat v této části také krov a střechu. Další etapy rekonstrukce budou poté následovat.

V torze kostela se v neděli uskutečnila bohoslužba na podporu záchrany objektu. Celebroval ji farář z nedalekého bavorského Waidhausu Georg Hartl. „Na mši se sešlo na pět desítek bývalých a současných obyvatel obce Nové Domky z Německa a Čech, kteří si i společně připomněli smutnou historii této památky, která byla zdevastována v době železné opony,“ uvedl Děd.

Jak dále dodal, kostel jen těsně unikl úplnému zničení, podobně jako bývalé centrum obce Nové Domky, kde ještě za první republiky žilo přes sedm set obyvatel, v současné době je to něco přes deset stálých obyvatel. Nedělní setkání v Nových Domcích bylo doplněno sobotním koncertem německého Windberg Tria v kostele v Novém Sedlišti.