Před přejezdem je pro vozidla omezena rychlost přenosnými dopravními značkami na 30 kilometrů a u přejezdu je dopravní značka stop. Řidiči tak musí nadále počítat s dopravním omezením. Podle zjištění na místě, ale mnozí řidiči stopku nerespektují.

Omezení platí také pro vlaky. "Při nehodě byla poškozena technologická skříň přejezdového zabezpečovacího zařízení. Při nárazu byla povalen na zem a byly vytrženy příchozí kabely ze svorkovnic, což se okamžitě projevilo jako porucha na tomto přejezdu," popsala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. "Proto Správa železnic zavedla dopravní opatření - jízdy vlaků rychlostí 10 kilometrů s dáváním opakované návěsti Pozor (houkání) s pohotovostí zastavit před překážkou," dodala.

Jak dále Pistoriusová uvedla, na opravě a zprovoznění Správa železnic pracuje. "Poškození je celkem rozsáhlé. Kontaktovali jsme výrobce zařízení a jednáme o dodávce nové technologie. Do doby opravy budou na přejezdu platit výše uvedená opatření."