Ale pěkně po pořádku. V Novém Sedlišti je pustnoucí zámek a zámecký park. Asi nejmohutnějším stromem je tu jírovec maďal na neoploceném pozemku před zámkem. Je ostatně nepřehlédnutelný, už kvůli obvodu kmene přes 5 metrů.

Nepřehlédnutelná je i stavba kostela Nejsvětější Trojice, nejen kvůli dosud novotou svítící červené střeše. Kostel stojí v dominantní poloze na návrší, obklopen lipami. Těch lip tu bylo více (soudě podle pařezů), aktuálně největší jsem naměřil obvod 347 cm. Další památka – židovský hřbitov – je sice nedaleko kostela, ale kdo o něm neví, snadno jej přehlédne. Mluvím o osikami zarostlém svahu nad pravým břehem již zmíněného potoka na západním okraji zástavby.

Bělobou zářící březové stromořadí a výhledy daleko do kraje nás provázely na cestě k lesu. Boží muka pod kleny, staré sady a hájenka trochu připomínající autobazar – opisuji další poznámky z terénního bloku. Hned za hájenkou stoupáme vlevo lesní cestou k prvnímu skalnatému pahorku. Na turistické „padesátce“ sice nemá název, ale skály jsou tam vykresleny dostatečně. Na některých mapách je tato kóta nazývána Václavským kopcem. Václavský kopec s výškou 675 m n. m. a s výhledem přes holinu na sever je na té „mojí“ mapě kousek odtud. Český les se Štokovským vrchem, Tišinou a Dylení, Slavkovský les a Tachov, to jsou jen střípky z toho, co lze lehce pojmenovat, vyznáte – li se trochu ve zdejší krajině. Je třeba zmínit balvany a drobné skalky roztroušené po hřebeni a vrcholech. Úšavský vrch má podle „mojí“ mapy stejnou nadmořskou výšku jako Václavský kopec, podle jiné mapy měří 680 m. Odlišuje se od vrchu předchozího zejména zbytkem bučiny na vrcholu a jižním svahu.

Další kamenitý pahorek je pojmenován v mapě jako Smrčiny (683 m n. m.). Smrčiny tu pravda všude kolem převládají, mne však více zajímají zbytky smíšených porostů v balvaništích. Do sedla mezi Smrčinami a Strážným vrchem (se svými 694 m n. m. nejvyšší bod výletu) se vyšplhaly louky od Pořejova. Je to pěkné místo. Stoupáme tedy na Strážný vrch lesem dospělým, pasekou i mlázím. Vlastní kótu jsme asi obešli. Nevadí, i tak jsme se pokochali pohledem na blízkou Přimdu. Opravdu majestátní vrch!

Poslední, co jsem si zaznamenal, byl buk u cesty klesající ze Strážného vrchu k silničce do Nového Sedliště, u nevýrazné kóty 621 m n. m. Jeho kmen je zjizvený vším, co se kolem něj za dlouhá léta událo. Samozřejmě u něj objevíte i rozsáhlé dutiny nad bází i výše, ale to vše patří ke stárnoucímu stromu. Přes všechny ty boule a dutiny jsem mu naměřil pěkných 426 cm v obvodu. Až jej budete hledat, zeptejte se místních na dřevěný kříž s plechovým Kristem. Byl vztyčen jen pár metrů od buku. Nebo tomu bylo naopak? Co bylo dříve – buk či kříž? Odvěké dilema…

Miroslav Trégler