Záměrem je provést opravu, povrch bude živičný. Aby ale nedocházelo k poškozování komunikací podzemní vodou, museli stavebníci provést poměrně rozsáhlé podpovrchové odvodnění. „Narazili jsme tam na tři silné prameny i při tom letošním suchu je to s podivem," upozornil Ctirad Hirš, starosta Chodové Plané, pod kterou Hostíčkov spadá. Náklady na opravy čítají zhruba milion čtyři sta tisíc korun a hotovo by mělo být letos v květnu.
Hostíčkov ještě v budoucnosti čeká oprava opěrných zídek, zrovna tak i v Michalových Horách a Výškově.