Chodí se tam bát a hlavně soutěžit ve hře, kterou pro ně připravila místní komise pro občanské záležitosti spolu s dobrovolnými hasiči. Každoročně se akce těší účasti nejen kosteleckých ale i přespolních. „Děti projdou pohádkovou cestou a na patnácti stanovištích plní různé úkoly," řekla Deníku místostarostka Kostelce Dagmar Smolíková v roli vodnice. Na každém stanovišti byly různé pohádkové postavy a po projití celé trasy si večer děti a rodiče upekli buřty. Na cestu do lesa je pouštěla ježibaba za splnění úkolu jako je přeříkání básničky.