Zahrádkáři rozdávali v úterý v Tachově diplomy a poháry. v salonku Kiwi baru se sešly děti základních a mateřských škol za doprovodu svých učitelů, aby si převzaly ocenění za své výtvarné práce.

Ve dnech jedenáctého až třináctého září probíhala Okresní zahrádkářská výstava. Pořadatalé této výstavy vyzvali školy v našem okrese, aby se s dětmi této výstavy zúčastnily a poté vytvořily jakoukoliv výtvarnou práci, která by ukázala, co je nejvíce na výstavě zaujalo.

Jedním z pořadatelů byl i Vojtěch Bartoš, který se na organizaci této soutěže podílí již sedmým rokem. „Soutěže se zúčastnilo celkem šestnáct základních a mateřských škol a do patnáctého října jsme dostali celkem 307 výtvarných prací. Tyto práce vyhodnotila tříčlenná komise, složená ze zástupců Městského kulturního střediska v Tachově, tachovských záhrádkářů a Městského úřadu Tachov. Dnes předáme celkem dvace šest pohárů a diplomů,“ informoval nás o soutěži Bartoš. „Práce dětí byly v minulém týdnu vystaveny v tachovském kině Mže, kde se mohli ostatní žáci a jejich učitelé inspirovat pro své další práce. Mohli zde vidět například ježečka z listí nebo panáčka z šišek,“ dodal Bartoš a zároveň s hrdostí oznámil, že zahrádkářské výstavy se v září zúčastnil rekordní počet dětí, celkem 1441, což je největší počet z celé České republiky. „Tolik dětí na záhrádkářské výstavě nikde jinde za jeden den nebylo,“uvedl Bartoš.

Soutěž se rozdělila na tři kategorie, do první kategorie se řadily mateřské školky, do druhé první stupeň základních škol a do třetí kategorie spadal druhý stupeň základních škol.

„Absolutním vítězem celé soutěže se stala Základní a mateřská škola v Chodové Plané,“ těmito slovy vyhlásil za hlasitého potlesku vítěze Bartoš. „Chodová Planá se ve všech kategoriích umístila na prvním místě, měla nejlepší výtvarné práce z hlediska malování i technického ztvárnění,“ odůvodnil vítězství dětí z Chodové Plané Bartoš.

Své žáky doprovodila na předávání cen i Tymilie Skůpová, učitelka Základní školy v Chodové Plané. „Máme opravdu šikovné děti, dělat výtvarné práce do soutěže je baví a nás to baví také. Jsme na všechny moc pyšné,“ pochválila své žáky Skůpová. „Na zahrádkářské výstavy jezdíme celá škola autobusem a výtvarné soutěže se zúčastňujeme od jejího počátku. Děti opravdu někdy nepoznají ani řepu a ptají se, jak se to vůbec pěstuje. I proto jezdíme na výstavu, děti se tam něčemu užitečnému přiučí,“ dodala Skůpová.

Poháry a diplomy předával slavnostně vítězům místostarosta Tachova Jiří Struček. V závěrečné řeči poděkoval všem dětem i jejich učitelům za účast v soutěži a zdůraznil již zmiňovaný rekordní počet zúčastněných na zahrádkářské výstavě. „Je vidět, že soutěž se dětem líbí. Každým rokem se počet zúčastněných zvyšuje a překonáváme všechny rekordy,“ pochvaloval si Struček. „Za chvilku se ani do této místnosti nevejdeme, takže si budeme pronajímat společenský sál, zimní stadion a nakonec Strahov,“ řekl s úsměvem Struček.

Velký zájem dětí o tuto soutěž naznačoval i plně obsazený salonek.

Jaroslava Bártová