Zatímco v ke konci roku 2008 dlužily fyzické i právnické osoby městu Tachovu jedenáct a půl milionu korun, o rok později se tato částka vyšplhala až na dvacet dva a půl milionu. „Mnoho z těchto pohledávek je v současné době nedobytných,“ uvedl starosta města Ladislav Macák.

Lidé dluží téměř za vše. Od poplatku za svoz komunálního odpadu, nájemného z bytových i nebytových prostor, přes poplatky za psy, hrobová místa, uložené pokuty, až po neuhrazení kupní ceny za pozemek a další. Jen za svoz komunálního odpadu nezaplatili dlužníci více než tři a půl milionu korun. Na pohledávce se podílelo více než tři a půl tisíce obyvatel města Tachova.

Největším problémem je neplacení nájemného. Dluh na nájemném dosáhl částky více než pěti a půl milionu korun. Pohledávky za pronájem nebytových prostor jsou ve výši čtyř set tisíc korun. Celá částka je po lhůtě splatnosti. Jedná se o případy, které jsou více než deset let staré. „Z těchto pohledávek je jedna u soudu, jeden dlužník je dlouhodobě ve Spojených státech a u jednoho dlužníka je usnesení o výkonu rozhodnutí postižením podílu povinného v obchodní společnosti,“ uvedl místostarosta Václav Svoboda.

Další objemnou částku tvoří pohledávky za nezaplacené pokuty. Do městského rozpočtu díky tomu nepřiteklo dalších sedm a tři čtvrtě milionu korun. „Veliký podíl z této částky mají pokuty udělené odborem dopravy,“ uvedla Božena Semecká, vedoucí finančního odboru. Například mnoho řidičů zde ani nebydlí nebo žijí v zahraničí a to je potom obtížné dlužnou částku vymoci,“ dodala Semecká.

Ne všechny pohledávky města Tachova jsou nedobytné. Půjčky poskytnuté z fondu rozvoje bydlení sociálního fondu přesahují jeden milion korun. „Tyto půjčky jsou ve lhůtě splatnosti a pravidelně spláceny,“ pokračoval Svoboda.

Město Tachov prý boj o své peníze nevzdává. „Musíme přistoupil k různým opatřením, popřípadě i exekucím,“ dodal místostarosta Svoboda.