"Vysadili jsme 20 vysokokmenů, rozvětvených jabloní starých a původních odrůd, jako jsou Holovouský malináč, Gravštýnské, Linda, Landsberská reneta, Matčino a další. Ke všem stromkům jsme osadili podpůrné kůly, úvazy a drátěnou ochranu," informovala starostka obce Dana Lesak s tím, že stromky pocházejí z ploskovické ovocné školky.

Na vzniku sadu se podílela řada oborských obyvatel. Nejdříve bylo nutné pozemek vyměřit, posekat a uklidit. V sadu pak do každé vykopané jámy umístili ochranné pletivo proti hlodavcům, ke každému vysokokmenu zatloukli tři kůly, spojili příčkami a stromek uvázali. "Potom jsme jablůňky v celé výšce ohradili lesnickým pletivem. Postupně přibudou další ovocné stromy a byliny. Chceme vybudovat ukázkový přírodní sad, kde budou mít místo i hmyzí domečky, budky pro hnízdění ptáků, broukoviště a lavičky," dodala starostka, která nevylučuje možnost adopce jednotlivých stromů rodinami s dětmi.

"Chci srdečně poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou a všem, kteří stromky sázeli. Velkou radost mi udělaly oborské děti, které se pilně a vydatně činily," uvedla dále Lesak.