„V polovině března roku 2009 jsem spadl ze střechy a odlomil jsem si přitom kus ramenní hlavice. V nemocnici mi to spravili, ovšem poležel jsme si ve špitále tři měsíce,“ vypráví Karel Bárta.

„Tři dny jsem byl v plzeňské fakultní nemocnici, čtyři dny v Mariánských Lázních a pak mě převezli do Nemocnice následné péče na Svaté Anně, na doléčení,“ doplňuje.

Když se vrátil z nemonice domů, začal si takříkajíc, vyřizovat pojistky. „Vždycky jsem na pojištění dal a nemám tedy jen jednu pojistku, ale tři. Obeslal jsem tedy všechny pojišťovny, došlo k určitému plnění, ale Amcico pojišťovna mi zaplatila jen část. A to už si pojistku platím dlouhá léta,“ podotýká Bárta s tím, že ostatní dvě pojišťovny zaplatily vše.

Z Amcico pojišťovny mu však bylo sděleno, že kdyby byl v klasické nemocnici po celou dobu léčení, neměla by s výplatou pojistné události žádné problémy. Jenomže pojišťovna Amcico nejspíše nezná pojem Nemonice následné péče. „Řekli mi prostě, že na to nemám nárok. Pro ně je skutečně rozdílné, zda člověk leží v nemocnici nebo nemocnici následné péče, přestože doba léčení skončila až po zhruba jedenácti měsících,“ vysvětluje Bárta.

Na otázku, jak se pojišťovnické mašinerii brání, odpovídá, že zatím je jen u dopisování. „Zatím mi však jen píšou, že na Svaté Anně jsem byl jen na rehabilitaci a tu neproplácejí. Zatím ani nevím, o kolik má jít peněz, ale budou to desítky tisíc,“ připouští Karel Bárta. „Když je člověk hospitalizovaný, tak ta pojistka v sobě obsahuje odškodné za to ležení, určitou denní částku a ta mě prostě nesedí,“ shrunuje Bárta.

Redakce chtěla znát i názor pojišťovny. Ta však nebyla téměř sdílná. „Vyřízení pojistného plnění pana Karla Bárty bylo předmětem standardního procesu likvidace pojistné události. Tento proces se vždy řídí pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, kterou s naší pojišťovnou, prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, klient uzavřel. Bohužel z důvodu zachování mlčenlivosti nejsme oprávněni jakkoliv sdílet údaje o našich klientech s třetími osobami," napsala nám v e – mailové zprávě Alena Vacková, vedoucí oddělení likvidace pojistných událostí Amcico pojišťovny.