Deníku to potvrdil ředitel Územního odboru Policie ČR Tachov, plukovník Jan Michalec. „Na Tachovsku nám v současné době chybí 10 policistů. Nejvíce bychom potřebovali kolegy na dopravní policii. Díky spolupráci s některými městy a obcemi můžeme nabídnout uchazečům kromě ostatních benefitů i možnost zajištění bytu. Nové policisty v našem týmu velmi rádi přivítáme,“ uvedl.

Podle údajů, které Deníku policie poskytla, je na dopravním inspektorátu pět volných míst, dvě jsou na obvodním oddělení Tachov, dvě ve Stříbře a jeden policista chybí obvodnímu oddělení v Konstantinových Lázních. Od začátku roku odešli z územního odboru Tachov dva kolegové a nastoupilo pět nových policistů.

Uchazeči se mohou hlásit pořád, například přes webové stránky www.naborpolicie.cz nebo telefonicky na čísle 974 322 675. „Pokud někdo z Tachovska uvažuje o práci u policie, může se obrátit i přímo na vedení. Se zájemci si rádi nezávazně popovídáme a přiblížíme, jak to u Policie ČR funguje. Zájemci se mohou klidně ozvat na telefon 974 337 221,“ láká do policejních řad zástupce ředitele územního odboru Tachov plukovník Tomáš Müller.

Práce u policie je náročná. Proto musí uchazeč absolvovat psychologické vyšetření, fyzické prověrky a zdravotní prohlídku. Fyzické prověrky znamenají splnit disciplíny v člunkovém běhu, celomotorickém testu, kliky a běh na jeden kilometr. Psychologické vyšetření má tři části. "Trvá od rána až do odpoledne a pokud uchazeči neuspějí, je to právě při těchto testech. Pokud nesplní psychotesty, nemohou se další dva roky k Policii ČR přihlásit. Pokud se nepovedou fyzické testy, mohou je opakovat třeba za týden, pokud si budou jisti, že nedostatky zlepšili," popsala to, co uchazeče čeká, Martina Korandová z krajského ředitelství policie v Plzni.

Celý proces od prvního přihlášení po přijetí trvá přibližně měsíc až dva. Po úspěšném přijímacím řízení následuje devítiměsíční základní odborná příprava, při které se budoucí policista naučí zacházet se zbraní, absolvuje policejní školu a dvouměsíční praxi přímo na útvarech. "Po celou dobu běží studentům plat a ve škole mají zařízené ubytování a stravu," doplnila Korandová.

Policistou se pak úspěšný absolvent stane na dobu určitou, která je stanovena na tři roky. Poté následují zkoušky a při jejich zvládnutí je služební poměr stanoven na dobu neurčitou.

Služební příjem policisty je po prvním roce minimálně 30 tisíc korun. "Zvyšuje se úměrně s počtem odsloužených let a jiných náležitostí. Dle vzdělání a znalostí je možný další kariérní postup," upřesnila dále Korandová s tím, že uchazeč musí být občanem České republiky, musí být bezúhonný a mít ukončené střední vzdělání s maturitou.

Vedle stabilního zaměstnání nabízí policie náborový příspěvek 110 tisíc korun a šest týdnů dovolené. K dalším benefitům patří příspěvek na rekreaci, na životní a penzijní pojištění. Vedle jiných výhod je tu i nárok na výsluhu po odsloužených letech.