Provedeným šetřením policisté zjistili, že si lidé zkracují cestu přes železnici ve směru k blízké prodejně v Sokolovské ulici a dále si zkracují cestu směrem k obchodním domům v horní části této ulice. Proto jsou na tato místa namátkově vysílány policejní hlídky, které byly v souvislosti s řešením přestupků vyplývajících z porušování zákona o drahách do této chvíle spíše tolerantní.

Lidé, kteří se takových přestupků dopouštějí, by si však měli uvědomit, že za ně může drážní správní úřad, který je k řešení těchto přestupků věcně příslušný a kterému policie tyto přestupky oznamuje, uložit pokutu až 10 000 korun.