Krádež motorové nafty – zjištění pachatele

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání pro trestný čin – krádež. Z tohoto trestného činu obvinil dva muže ze Stříbrska ve věku 22 a 23 let, kterého se měli dopustit tím, že v prosinci loňského roku po vysazení pootevřeného okna vnikli v obci Vrhaveč do stodoly, ze které pak odcizili 9 ks plastových kanistrů, které obsahovaly celkem 160 litrů motorové nafty. Nakonec odčerpali z plechového barelu ještě dalších 40 litrů motorové nafty. Celkem způsobená škoda byla vyčíslena na více jak 9 000,-Kč.


Řídil motorové vozidlo po požití návykové látky

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil trestní stíhání a obvinil 24-letého muže z Tachovska z trestného činu – ohrožení pod vlivem návykové látky. Tohoto trestného činu se měl dopustit tím, že řídil v Tachově po místní komunikaci osobní vozidlo. Při následné kontrole policejní hlídkou byl vyzván k provedení zkoušky na přítomnost jiných návykových látek pomocí testu Drugwipe. Výsledek této zkoušky byl pozitivní na látku Amfetamin. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve a moči. Chemicko toxikologickým vyšetřením pak byly pozitivně naměřeny amfetaminové deriváty. Tento muž tedy řídil motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost.


Vypátrání osoby v pátrání

Policisté Obvodního oddělení ve Stříbře při obchůzkové službě kontrolovali 37-letého muže z Bezdružicka. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že na tohoto muže byl Okresním soudem v Tachově vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Zadržený muž byl poté eskortován do věznice v Plzni.

por. JUDr. Václav Blahník
komisař Krajského ředitelství policie Zpč.kraje
preventivně informační skupina Tachov