Dopravně bezpečnostní akce, na kterou dohlíželi dopravní policisté, vzešla z podnětu rady rodičů a školy, v reakci na dopravní situaci, která před školou nastává každé všední ráno. „Autem vozí děti do školy hodně lidí. Nedávno jsme to počítali a od sedmi hodin ráno do začátku vyučování zastavilo před školou 125 aut, ze kterých vystupovaly děti," řekla Deníku Jana Nárovcová, která je v Hornické škole garantem dopravní výchovy.

Proto se škola rozhodla pro akci Jablko nebo citron. Zúčastnilo se jí osm dětí z prvního stupně a čtyři ze druhého. „Měly za úkol sledovat, jak přijíždějí rodiče s dětmi k naší škole, jestli bezpečně zastaví, dítě vystoupí směrem do chodníku a pokud to udělali, byli odměněni jablkem, bylo jim poděkováno, že se chovali bezpečně a ohleduplně," uvedla dále s tím, že byli i řidiči, kteří vjeli na chodník, čímž se dopustili dopravního přestupku. Ti dostali od dětí citron.

Žlutý plod si odnesla také paní Jaroslava z Tachova (celé jméno je redakci známo). „Viděla jsem, že jsou před školou policisté a děti, že rozdávají jablka a citrony. Tak jsem si řekla, abych s autem moc nepřekážela, že najedu na chodník. Ani jsem si v tu chvíli neuvědomila, že to nelze," vysvětlila řidička.

Na dění před školou dohlíželi ve čtvrtek dopravní policisté. „Oslovilo nás vedení školy a představitelé města, že tady je problém s parkováním vozidel, kteří vozí děti do školy," vysvětlil Deníku šéf dopravního inspektorátu Jan Herink. „V tomto úseku je dopravní značka Zákaz stání. To znamená, že povoluje zastavit. Řidič může zastavit a vyložit nebo naložit náklad, nebo mohou cestující z auta vystoupit a nastoupit. Auto ale smí zastavit na dobu nezbytně nutnou pro tuto činnost," popsal policista.

Pokud řidič nedodrží uvedené pokyny, porušuje už pravidla. „Tady před školou to může být zastavení na přechodu pro chodce, nebo bezprostředně před ním, často také najíždějí na chodník," uvedl Herink.

Řidič, který veze dítě do školy v Hornické, tak může před školou zastavit, ovšem ne na přechodu pro chodce a před ním. Dítě vystoupí na chodník, dveře se zavřou, auto odjede. „Jestliže ale řidič zastaví auto, vystoupí s dítětem, zamkne auto a odvede do školy nebo jen ke schodišti, už porušuje zákon," dodal.

To se ale včera před osmou nestávalo, ale několik řidičů zastavilo na přechodu nebo před ním a několik jich najelo na chodník.

„Dnes to byla preventivní akce, řidičům se rozdávali smajlíci, jablíčka nebo citrony, my jsme jim k tomu ještě dávali poučný leták. V budoucnu už to preventivní akce nebude. Budeme místo kontrolovat, pošleme sem v ranních hodinách hlídku a už budeme přestupky řešit," vyjádřil se šéf tachovské dopravní policie.